Szerencsekerék - Részvételi szabályzat

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A „SZERENCSE NAPOK” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

1. A nyereményjáték szervezője:

Danubius Hotels Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; képviseli: Kovács Balázs vezérigazgató) (a továbbiakban: ”Szervező”)

 

2. Részvételi feltételek:

2.1. Ki vehet részt?

A nyereményjátékban azok a 18. éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a Helia Spa & Fitness Centerbe teljes árú vagy kedvezményes: napi belépőjegyet, esti belépőjegyet, valamint extra csoportos torna belépőjegyet váltottak. (a továbbiakban: a „Résztvevő”). A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő egyben kijelenti, hogy a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte.

 

2.2. Hogyan lehet nyerni?

A nyereményjáték során a Helia Spa & Fitness Centerbe jegyet váltó vendégek egy alkalommal pörgethetnek a szerencsekeréken a biztos nyeremények egyikéért. A nyeremények a szerencsekerék egy-egy háromszögében kerülnek feltüntetésre. A szerencsekerék minden háromszöge tartalmaz nyereményt. Ahol a pörgetés végén a nyíl megáll, az a nyeremény az azt pörgető Résztvevőt illeti.

Egy Résztvevő egy adott napon csak egyszer pörgethet. Technikai hiba esetén lehetőség van még egy pörgetésre. Ennek megítélése a szervezők feladata.

 

2.3. Meddig tart a nyereményjáték?

A nyereményjátékban 2023.09.23. -tól 09.25. 21:15-ig történő jegyvásárlással 09.25. 22:00-ig lehet részt venni.

 

2.4. A nyeremény átadása

Tárgyi nyeremény esetén a nyeremény átadására a helyszínen, a pörgetést követően azonnal sor kerül.

Amennyiben a nyeremény nem tárgyi nyeremény (pl.: kedvezmény), úgy annak leírását és a beváltás pontos módját tartalmazó szelvényt a Résztvevő a pörgetést követően azonnal megkapja. Az ilyen nyeremény beváltására 2023. október 31-ig van lehetőség.

Amennyiben a Résztvevő a nyereményét nem váltja be a megadott határidőn belül, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A nyeremény szabadon átruházható.

A nyeremény pénzre nem váltható, egyéb szolgáltatásra nem cserélhető.

Kedvezmény esetén a kedvezmény a szolgáltatás teljes árából levont kedvezményt jelenti, más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

2.5. Adózás és költségek

A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

 

2.6        Kizárás

  • A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti[1] – közeli hozzátartozói;
  • A nyereményjátékból kizárásra kerül, aki a jelen nyereményjáték szabályzatban szereplő bármely feltételnek nem felel meg.

A Résztvevő a jelen nyereményjátéki szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen pontban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további figyelmeztetés, vagy felhívás nélkül jogosult a Résztvevő kizárásáról dönteni és az esetlegesen már átadott nyereményt visszakövetelni.

 

3. Adatvédelem

A nyereményjátékkal kapcsolatban személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

 

4. Hatálybalépés és egyéb rendelkezések

A Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyta jóvá és nem kezeli, illetve semmilyen más módon sem kapcsolódik a Facebook-hoz.

A Résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos további információt az spa.helia@danubiushotels.com e-mail címen kérhetnek.

A jelen nyereményjátéki szabályzata kihirdetés napján lép hatályba.

[1] közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-

és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 

Kedves Vendégeink!

2024. február 25-26-án, vasárnap és hétfőn féléves medence nagytakarítás és karbantartás miatt a Spa&Fitness Center zárva tart.

Február 27-én kedden a megszokott nyitva tartással várjuk újra vendégeinket.

Köszönjük a megértésüket!